Välkomna att ansöka om U25-klass för 2017.

Senaste ansökningsdag 15 januari 2017. Utsedda arrangörer presenteras på Swedish Eventings årsmöte på Flyinge 11 februari 2017. Läs mer om kriterier för U25-klass och ansökan här.

Swedish Eventing U25 sponsrad av Myrina Invest AB

Kriterier för att inför 2017 ansöka om U25-klass

 • Alla svenska klubbar som vid ansökningstillfället är minst stödjande medlem 2017 i Swedish Eventing och som avser att arrangera en nationell enstjärnig fälttävlan har rätt att söka om att få hålla en särskild U25-klass benämnd ”Swedish Eventing U25 sponsrad av Myrina Invest AB”.
 • Ansökan ska ske skriftligt till U25@Swedisheventing.se senast den 15:e januari 2017.
 • Arrangören ska i sin ansökan beskriva sin erfarenhet av att arrangera tävlingar på denna nivå.
 • Genom att ansöka förbinder sig arrangören att annonsera/affischera i närområdet om att man arrangerar en U25 klass.
 • Genom att ansöka förbinder sig arrangören att ge Swedish Eventing rätten, att i samråd med arrangören, sätta upp marknadsföringsmaterial i form av till exempel banderoller, vepor och beachflaggor på tävlingsområdet.
 • Om man blir utvald att arrangera U25 klass 2017 så förbinder klubben/föreningen sig för ett fullvärdigt medlemskap.

U25 Kriterier för val av tävlingsplats och kravspecifikation på klassen

 • Swedish Eventing förbehåller sig rätten bortse från ansökningar från icke stödjande medlemsklubb eller icke stödjande medlemsförening. (Ansökan medlemskap: Medlemsinformation)
 • Swedish Eventing förbehåller sig rätten att välja arrangör utifrån:
  • kvalitet, administration, hindermaterial och underlag
  • säkerhet med särskild hänsyn till användandet av MIM
  • spridning avseende geografi och tid.
 • Swedish Eventing styrelse utser arrangörer vilka presenteras under föreningens årsmöte på Flyinge den 11:e februari, 2017.

Ett förtydligande att U25 klassen under Fälttävlansveckan 2017 av tekniska skäl kan komma att gå i en mixad klass.

Uppdaterade regler för klassen:

 • Tre fristående tävlingar
  • väl spridda geografiskt och sett över säsongen
 • OM klubbarna nämnda ovan accepterar så måste de:
  • bli fullvärdiga medlemmar i SweE som förening
  • stödja vårt arbete, placera vår logga på klubbens hemsida
  • inte begränsa antalet deltagare även om det krävs dressyr över två dagar.
 • Totalt får arrangören maximalt 50 000 kr (vid 17 eller fler deltagare) att fördela enligt följande
  • 5 000 kr får arrangören behålla oavsett antal starter
  • 1: a placerad, 20 000 kr (undantag se punkt nedan)
  • 2: a placerad, 10 000 kr (vid 5 eller fler deltagare)
  • 3:e placerad, 8 000 kr (vid 9 eller fler deltagare)
  • 4:e placerade, 5 000 kr (vid 13 eller fler deltagare)
  • 5:e placerade, 2 000 kr (vid 17 eller fler deltagare)
 • 6 – x placerade, arrangörens ansvar (vid 21 eller fler deltagare)
 • Undantag – 1a pris, 20 000 kr, kan en ryttare bara få en gång per kalenderår. Vinner samma ryttare två omgångar så får man premien för 2:a pris och den som kommer 2:a i klassen får då 20 000 kr.
 • Ryttaren måste tävla för Sverige
 • Klassens namn skall vara ”Swedish Eventing U25 sponsrad av Myrina Invest AB” och är öppen enbart för U25 ryttare. Detta ska framgå av proposition och ryttarmeddelande, liksom hur pengarna ska betalas ut.
 • Ekipaget får inte tidigare ha genomfört någon H2*-nivå

Tanken bakom:

 • Bredda sporten
 • Möjliggöra satsning för den enskilda ryttaren
 • SweE kommer att följa dessa tre ryttare för att se hur ekipagen använder de 20 000 kr.
 • Viktigt att ekipagen är medvetna om punkten ovan och accepterar att vi kommer att följa dem när de tar emot prispengar.