Styrelseprotokoll

Swedish Eventings styrelse har som målsättning att hålla ett styrelsemöte i månaden, vanligtvis andra måndagen i varje månad. Antingen som fysiskt möte eller som telefonmöte. Styrelseprotokoll ska efter att de är godkända av styrelsen publiceras på vår hemsida så att alla intresserade kan ha möjlighet att ta del av våra beslut.

För att kunna vara så transparanta och tydliga som möjligt försöker vi skriva protokollen så att de inte inkluderar personers eller företags namn eller annat som inte bör vara offentligt. I de fall detta inte är möjligt, förbehåller sig Swedish Eventing att stryka, de delar eller punkter som inte bör visas, i protokollet.
Har du tankar eller idéer om hur vi bör arbeta så är det tacksamt att du hör av dig. Under styrelsen hittar du namn och kontaktuppgifter på de personer som sitter i styrelsen. Kontakta den du känner dig mest bekväm med.