Valberednings utvärdering av styrelsearbetet 2016 och förslag till Styrelse 2017

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 utgjorts av ;

Tomas Werngren Ordf

Henrik Adnervik

Sara Sjöborg Wik

Lars Christenson

Mona Beckman

Ulrika Andersson

Mats G Andersson

Björn Rosell – Suppleant

Utvärdering av styrelsens arbete enligt §17 i stadgarna för föreningen

Valberedning har genom intervjuer med alla styrelseledamöter utvärderat styrelsens arbetssätt och effektivitet. Vidare har Valberedning värderat om nödvändig erfarenheter, kunskaper och tid för driva organisationen på bästa sätt.

Valberednings uppfattning är att styrelsearbetet fungerar väl, och att ledamöterna har skiftande och väl kompletterande kompetenser, personligheter och erfarenheter, vilket berikar styrelse arbetet. Valberednings uppfattning är att styrelsen har utvecklat sin effektivitet och har funnit en god rytm i sitt arbete, med flera väl genomförda och uppskattade event som resultat.

Valberedningsförslag till styrelse 2017

Valberedningen finner att sittande styrelse har en väl sammansatt erfarenhet och kompletterande kompetens för att genomföra den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen 2017. Planens genomförande är kritisk och brådskande för förening.

Valberednings förslag är inte till fullo i enlighet med stadgarna, men valberedningen finner att tempo och kontinuitet i styrelsearbetet är av betydelse.

Ulrika Andersson – har ett år kvar på sin period

Valberedningen föreslår följande för val ;

Tomas Werngren – omval som ordförande på 1 år

Henrik Adnervik – Omval på två år

Sara Sjöborg Wik – omval på ett år

Lars Christenson – omval på två år

Mona Beckman – omval på två år

Mats G Andersson – omval på ett år

Björn Rosell – omval som suppleant på ett år

Ovanstående förslag presenteras av en i alla avseende enig valberedning

 

Hofterup 2017-01-10
Christer Sjöström
Annette Berg
Anna Felé