Medlemsinformation

Verksamhetsidé

Swedish Eventing är en fristående ideell förening med uppgift att finnas till där förbundet inte har mandat eller på annat vis inte räcker till för svensk fälttävlan.
Swedish Eventing ska driva projekt i egen regi eller i samarbete med andra. När projekt valts ut söks finansiär/ sponsor/medfinansiär, tillsammans med vilken utformning av projektet sker.

Swedish Eventing ska sträva efter samsyn med Svenska Ridsportförbundet.

Ändamål

Swedish Eventing har som ändamål att bedriva sin verksamhet med särskild målsättning att:

  • Verka för att utveckla svensk fälttävlan genom att stötta och samverka med sportens aktörer.
  • Verka för att lyfta fram hästägare inom svensk fälttävlan
  • Verka för samverkan med svensk avel inriktad mot fälttävlan
  • Verka för ökad samsyn inom svensk fälttävlan
  • Främja övrig verksamhet för sportens bästa.

Det är enkelt att bli medlem

Swedish Eventing erbjuder flera typer av medlemskap.

Vill du ha rösträtt ska du lösa fullständigt medlemskap:

  • Juridisk person 2 000 kr (förening/företag)
  • Person över 25 år 500 kr (personligt)
  • U25 200 kr (personligt)

Vill du vara stödjande medlem utan rösträtt:

  • Juridisk person 500 kr (förening/företag)
  • Fysisk person 100 kr (personligt)

Du erhåller medlemskap genom att betala in din årsavgift till:

Swish: 123 335 00 06
I meddelanderutan skriver du; e-postadress, för- och efternamn, födelseår (inte personnummer) samt telefonnummer om det får plats (max 50 tecken). Beloppet visar vad som avses, i detta fall årsavgift.

Swedish Eventing BG 662–9620

I meddelanderutan skriver du; e-postadress, för- och efternamn, födelseår (inte personnummer) samt telefonnummer om det får plats. Beloppet visar vad som avses, i detta fall årsavgift.