Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till 2019 årsmöte för Swedish Eventing verksamhetsår 2018.
Stämman kommer att hållas den 17 februari 2019 kl 16.30 i Malmö, Duxiana.

Vid styrelsemöte den 10 februari beslutades att 2019 års Årsstämma inte blir ett fysiskt möte utan ett telefonmöte med öppnande samma tid som det fysiska skulle avhållits. Telefonnummer och åtkomstkod finns bland handlingar till Årsstämman.

Du anmäla dig via vår emailadress; info@swedisheventing.se Vid anmälan ange att det gäller anmälan till årsstämma. Anmälan senast den 10 februari 2019.
Tänk på att du måste vara betalande medlem 30 dagar före stämman för att vara röstberättigad.
Kallelse till stämman annonseras bara på Swedish Eventings hemsida.
Komplett dagordning och handlingar kommer att senast läggas ut den 8 februari.

Dagordning för årsstämma 2019 kommer bl.a. att innehålla nedanstående punkter:

  • Upprättande av röstlängd
  • Val av ordförande för mötet
  • Val av justerare
  • Verksamhetsrapport och ekonomisk redogörelse för verksamhetsår 2018
  • Internrevisorns rapport och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Val av styrelse och dess ordförande
  • Val av valberedning
  • Val av revisorer
  • Ändring av stadgarna
  • Diskussion och beslut kring 2019 års verksamhetsplan och budget

Välkomna!
Styrelsen

Lili Skarby, organisationskonsult och psykolog, skulle ha hållit ett kort seminarium om hur du konkret kan göra för att utveckla de grupper du arbetar med, antigen det är hoppträningsgrupper, arbetsgrupper i på ditt jobb eller din familj, detta flyttar vi till ett annat tillfälle.

Erbjudande från vår värd DUXIANA nedan gäller inte längre:

För dig som önskar boende söndag – måndag rekommenderas naturligtvis DUXIANA i Malmö, där vårt årsmöte hålls. Du kan beställa Friends & family till det fantastiska priset av 950:- eller ett singelrum för 800:-.