Välkommen till Swedish Eventings Unghästbedömning

Unghästar 4 – 7 år, 31 juli 2017
Fälttävlansveckan Hovdala, Skyrup Country Club

Swedish Eventing vill ge dig möjligheten att visa din 4-7 åriga unghäst för tre av Sveriges mest kunniga inom fälttävlan. Domarnas uppdrag är att ge dig vägledning om din hästs lämplighet för fälttävlan. Varje ekipage får både en kort muntlig bedömning av domare på plats men också ett diplom med resultat.

Domare

Christina Klingspor, FEI dressyrdomare bla OS 2016, Internationell TD och Ground Jury.

Staffan Lidbeck, veterinär, svårklassryttare med både VM och OS bland meriterna, fd Förbundskapten.

Klasser

1. UH-90 För hästar 4-5 år – banhoppning 95 cm 6-8 språng tempo 350 m/min. terräng 90 cm 6-8 språng tempo 450 m/min.

2. UH-100 För hästar 5-7 år – banhoppning 105 cm 8-10 språng tempo 350 m/min, terräng 100 cm 7-9 språng tempo 450 m/min.

Provets genomförande

Samlad bangång innan första start för alla ryttare med banbyggare/domare.

Provet genomförs genom att alla grenarna rids i ett svep.

 • Vid startsignal startar hoppningsprovet.
 • Målgång i hoppningsprov är start för terrängprovet.
 • Maxtid för momenten hoppningsprov och terrängprov.
 • Efter målgång i terrängprov rids hästen i trav. Visa register genom variation i steglängd och tempo.
 • Provet avslutas med hästen i fri skritt på lång tygel.
 • Kort sammanfattning ges muntligen av domare.

Bedömningens poängberäkning

Tre av varandra oberoende domare.

Fyra bedömningsgrupper på skalan 1-10 = maximalt 40 poäng.

 • Bedömningsgrupp 1 gångarter sammanslaget (galopp + trav + skritt)
 • Bedömningsgrupp 2 hoppförmåga
 • Bedömningsgrupp 3 lämplighet i typ
 • Bedömningsgrupp 4 hästens mentala inställning

Varje vägran eller nedslag ger två poängs avdrag.

Överskriden maxtid ger 1 poängs avdrag per sekund. Tiden tas för hopprovet och terrängprovet tillsammans.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 25 juli 2017.
Anmälan mailas till beckman.mona@gmail.com

 • Ange ryttare, ditt telefonnummer.
 • Häst, hästens ålder, stam, ägare.
 • Välj klass UH90 eller UH100 för varje häst.

Betalning

Kostnad 300 kr per häst.
Inbetalas på Swedish Eventings bankgiro 662-9620 eller
Swish med nummer 123 335 0006.
OBS Meddelande till mottagare i din betalning skriver du namn och
ditt telefonnummer!

Swedish Eventing tillhanda senast den 26 juli 2017.

Var och när

Under Fälttävlansveckan i Hovdala. Unghästbedömningen går på Skyrup Country Club, Tyringe. Terränghinder kommer finnas i direkt anslutning till den stora fibersandbanan.
Måndag 31 juli kl 10.30.

Diplom

Efter avslutad uppvisning får alla ekipage ett diplom med bedömningen samlad. Det är inte en tävling men vill gärna publicera bilder och ekipagens resultat på Swedish Eventings hemsida www.swedisheventing.se.

Utrustning

Tänk terrängmomentet – ta med din nummerlappshållare. Du får en nummerlapp när du kommer.

Ansvariga för Unghästbedömningen
Mona Beckman, Swedish Eventing 070-795 00 20
Mats G Andersson, Swedish Eventing, 0707-123 444

Ställ gärna frågor till oss!

Varmt välkommen med din anmälan!

Startlista:

U90
1 Wizard 2012 Arhults Waldemar Ibizza De Niro Elin Wallsten
2 Amour La Lune 2012 Baltimore Taggi-Divette Cabaret Elvira Rosenberg
3 Heart of Passion A 2011 Heartbeat Panama Electro Jonick Liljedahl
4 Cinnamon 2013 Nobel Flying Surprice Feliciano Filippa Andersson
5 Corofina J.I 2012 Cohiba Philadephia Cardento Veronika Löfström
6 Martini Dwerse Hagen 2012 Va-Vite Valiena Van Het Gildenhof Bon Amie Hanna Andersson

U100
8 Wharton Street 2010 Camaro M Quick Step Quite Easy Jelena Femic