Kartor över området

Den gulmarkerade vägen är gångväg mellan Skyrup Golf & Hotell och Skyrup Country Club

Den blåmarkerade vägen är bil- cykel-väg mellan Skyrup Golf & Hotell och Skyrup Country Club

Översiktsbild av Skyrup Country Club

Google karta över området