Tränare och banbyggare i samverkan för ökad säkerhet i fälttävlan.

Deltagare i Swedish Eventings säkerhetsclinic har under dessa dagar diskuterat hur säkerheten inom fälttävlan ska kunna förbättras. Teori och praktik har blandats under dessa två dagar då banbyggare och tränare fått studera terrängbanor och hur ekipage genomfört sina ritter på olika nivåer. Detta för att öka förståelsen för hur hinders utformning, placering och olika linjer mellan hinder påverkar hästarnas möjligheter att uppfatta och lösa uppgiften. Under teoripassen gick gruppen igenom olika hindertyper, placeringar, utformning och profil och Mats Björnetun från MIM redogjorde för de senaste rönen om säkerhet och utlösningsbara hinder.

Gruppen studerade och filmade unghästbedömningen som genomfördes på tisdagen och utvärderade detta i förhållande till de unga hästarnas förmåga. Man åkte sedan vidare till Eketorp tittade på en mer rutinerad övningsgrupp som hoppade terräng på högre nivå och analyserade i praktiken olika linjer och hindertyper i terrängen. Clinicen avslutades med en öppen diskussion om fortsatta åtgärder och sammanfattningen av de två dagarna.

Jag är övertygad om att den här mixen mellan banbyggare och tränare är mycket viktig och det var också responsen från gruppen säger Lars Christensson. Det här är något vi vill fortsätta utveckla. Vår förhoppning är nu att vi tillsammans med Svenska Ridsportförbundets fälttävlanskommitté kan ta det här vidare och med erfarenheterna från den här träffen utveckla det här och att det tillsammans kan bidra till aktiv säkerhet.

Några åtgärder som föreslogs under clinicen var bland annat ett bättre system för uppföljning av utformning av banor och hinder, mer samverkan mellan banbyggare och tränare och regelbundna träffar för ökad kunskap. Mer information om förslag på hur man praktiskt nu ska arbeta vidare för ökad säkerhet inom fälttävlan kommer inom kort presenteras här på Swedish Eventings hemsida.