Tankar från framtidsmötet under Fälttävlansveckan

Under Fälttävlansveckan bjöd Swedish Eventing in till en diskussion om hur man ska föra sporten framåt, Framtidsmötet. Det blev ett engagerat samtal med fälttävlansfolk på alla nivåer. Eftermiddagen inleddes med ett antal inbjudna representanter och därefter var det öppet för alla att vara med och diskutera vad som skulle kunna bidra till att utveckla fälttävlan för framtiden.

En viktig fråga, och dagens tema, för alla medverkande var vad som kan bidra till att bredda vår sport. Olika instegsvarianter för att få in fler ryttare, både barn och vuxna, diskuterades och en följdfråga var sedan hur man kan öka möjligheterna för de som vill komma uppåt i klasserna. Nya tävlingsformer, sponsring och mer utbyte mellan bredd och elit var delar i samtalet om hur sporten skulle föras framåt. Särskilt skall nämnas att de svenska ridskolorna ansågs som en mycket viktig grund.

En av anledningarna till att Swedish Eventing samlat till detta möte var att den privata ungdomssatsningen Team JYR nu kommer att läggas ned efter 5 år. Team JYR har varit en bra grund att ta sig vidare från de lätta klasserna upp i *-klasserna för många ekipage. Vad kan vi tillsammans skapa nu? Familjen Velander har långsiktighet och god bäring i Sugar Cup som på senare år haft ett stort antal ponnyryttare som fått möjlighet att prova på fälttävlan på ett enkelt och säkert sätt. Hur tar vi detta vidare?

Tillgång till träningsbanor och tränare var praktiska men viktiga saker som lyftes fram. Hur kan vi enkelt kommunicera var dessa finns? Hur kan man enkelt hitta en tränare så man kan börja i sporten? Att ha med sig en tränare är ett absolut måste i vår sport för att kunna börja träna. Då måste vi hitta ett forum där vi lockar ryttare, gammal som ung, att besöka detta och finna vad man söker; snabbt och enkelt. Rätt nivå på bana, rätt tränare är en också en viktig inkörsport till ett bra säkerhetstänk.

Kommunikationen diskuterades också och flera av deltagare lyfte upp svårigheter med att hitta information när man är ny inom sporten. Ett system för att samla information om träningsbanor och andra saker som är viktiga för ryttare och tränare efterfrågades. För ökad säkerhet inom sporten krävs det möjligheter till att träna och kunna förbereda sig för tävlingar på rätt sätt och därför är det extra viktigt för nya ryttare att kunna få rätt träning.

För att göra det mer attraktivt att bli sponsor eller hästägare bör man exponera dessa på tävlingar. Ett exempel var Englands system med att presentera ägaren före ryttaren i speaker utrop. Vikten av att lyfta upp både hästägare och sponsorer sågs av mötet som ett mycket viktigt verktyg för att kunna få fler engagerade att bidra till utvecklingen av svensk fälttävlan.

Nya tävlingsformer för att skapa fler möjligheter till att rida på högre nivåer var ett annat förslag som framfördes under mötet. Ska ryttare kunna utvecklas inom fälttävlan finns det ett stort behov av att rida terrängbanor tävlingsmässigt ofta. Om man skapar tävlingsformer med enkla och snabbare tävlingar, till exempel banhoppning som följs direkt av en kortare terrängbana så skulle nog fler kunna arrangera tävlingar.

Det var många fler frågor som diskuterades under detta första inledande möte i Swedish Eventings satsning på en serie möten om framtidsfrågor. Vi hoppas att denna diskussion också fortsätter runt om i landet med hjälp av deltagarna från årets Framtidsmöte, och blir en upptakt till en bredare debatt om hur vi tillsammans kan föra sporten framåt.

Vi återkommer under hösten med mera information.

Swedish Eventing är en ideell förening som arbetar för att ta svensk fälttävlan framåt genom att bland annat samla erfarenhet och nytänkande för att skapa bättre förutsättningar för både bredd och elit. Föreningen vill sprida kunskap om sporten för att göra den mer attraktiv för sponsorer, avel och hästägare som är intresserade av att satsa på fälttävlan. Säkerhet, kommunikation och synliggörande av sporten var en del av det som fanns på Swedish Eventings agenda under Fälttävlansveckan i Flyinge 2016.