Säkerhetsclinic under Fälttävlansveckan

Ökad säkerhet inom fälttävlan är ett av fokusområdena för Swedish Eventing. Därför bjuder vi in till en Clinic i samband med Fälttävlansveckan 2016.

Swedish Eventing bjuder in ett antal tränare och banbyggare/-designer inom fälttävlan, för att skapa en dialog och starta erfarenhetsutbyte och samverkan beträffande träning, förberedelse för och genomförande av terräng på olika nivåer. Vi är övertygade om att detta kommer att leda till ökad säkerhet och att vi i Sverige kan leda utvecklingen internationellt.

Det övergripande målet med Clinicen är att vinna förståelse för hur hästar hanterar hinder genom att teoretiskt och praktiskt studera och diskutera hinders utformning, placering och profil utifrån hästars uppfattning och ryttares förmåga att förbereda hästen för uppgiften. Vi kommer därför att studera ekipage, som hoppar olika typer av hinder i banhoppning och terräng och därefter diskutera och sammanfatta våra erfarenheter.

Clinicen leds av Lars Christensson och Mats G Andersson från Swedish Eventing. Mats Björnetun och Staffan Lidbeck kommer att bidra med erfarenheter från sina specialområden.

Vi kommer senare att presentera några idéer och slutsatser från clinicen här på vår webbplats.