Årsmöte 2019

Handlingarna till årsmöte 2019

Årsstämman 2019 kommer att hållas som telefonmöte. Årsstämman öppnas som tidigare utlysts den 17 februari klockan 16:30.

Telefonnummer och ankomstkod till mötet finns i brevhuvudet till Förslag till dagordning.