Swedish Eventing kallar till Årsmöte den 18 mars 14:00

Swedish Eventing är en intresseförening och därför är Ditt engagemang som medlem viktigt på Årsmötet. Där beslutas vilken verksamhet föreningen ska bedriva under året. Där hanteras förutsättningarna för verksamheten, hur du kan bidra på olika vis. Ambitionen är att Årsmötet hålls fysiskt, men är intresset att delta lågt då nyttjar vi dagens teknik och håller Årsmötet via Skype eller telefonkonferens. Vid fler än 10 anmälda hålls ett fysiskt Årsmöte på Gaspari Lodge, Flyinge, vid 10 anmälningar eller färre hålls Årsmötet via Skype eller telefonmöte, samma tidpunkt. Alltså det är Du som bestämmer!

Anmälan senast 11/3 till event@swedisheventing.se

Mer information och handlingar kommer att läggas ut löpande.